جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

دسته بندی : رسانه تصویری صوتی اوز

تاریخ : 31 مارس 2021 توسط: موزه مردم شناسی شهرستان اوز

پیام شادباش جناب آقای محمود به آیین به مناسبت ٨ فروردین روز اوز

        پیام شادباش جناب آقای محمود به آیین از اوزی های ساکن بندرعباس به مناسبت ٨ فروردین روز اوز        

تاریخ : 31 مارس 2021 توسط: موزه مردم شناسی شهرستان اوز

پیام شادباش جناب آقای داریوش بذرافکن به مناسبت ٨ فروردین روز اوز

        پیام شادباش جناب آقای داریوش بذرافکن از اوزی های ساکن بندرعباس به مناسبت ٨ فروردین روز اوز      

تاریخ : 30 مارس 2021 توسط: موزه مردم شناسی شهرستان اوز

پیام شادباش سرکار خانم فاطمه بیضایی به مناسبت ٨ فروردین روز اوز

          پیام شادباش سرکار خانم فاطمه بیضایی از اوزی های ساکن بندرعباس به مناسبت ٨ فروردین روز اوز      

تاریخ : 30 مارس 2021 توسط: موزه مردم شناسی شهرستان اوز

پیام شادباش جناب آقای شکوه به مناسبت ٨ فروردین روز اوز

          پیام شادباش جناب آقای شکوه از اوزی های ساکن بندرعباس به مناسبت ٨ فروردین روز اوز        

تاریخ : 30 مارس 2021 توسط: موزه مردم شناسی شهرستان اوز

پیام شادباش جناب آقای رامتین ملکپور به مناسبت ٨ فروردین روز اوز  

          پیام شادباش جناب آقای رامتین ملکپور از اوزی های ساکن بندرعباس به مناسبت ٨ فروردین روز اوز      

تاریخ : 30 مارس 2021 توسط: موزه مردم شناسی شهرستان اوز

پیام شادباش جناب آقای بخشی زاده به مناسبت ٨ فروردین روز اوز

        پیام شادباش جناب آقای بخشی زاده  از اوزی های ساکن بندرعباس به مناسبت ٨ فروردین روز اوز        

تاریخ : 30 مارس 2021 توسط: موزه مردم شناسی شهرستان اوز

پیام شادباش جناب آقای رامین راستگو به مناسبت ٨ فروردین روز اوز

      پیام شادباش جناب آقای رامین راستگو  از اوزی های ساکن بندرعباس به مناسبت ٨ فروردین روز اوز      

تاریخ : 30 مارس 2021 توسط: موزه مردم شناسی شهرستان اوز

پیام شادباش جناب آقای مهرزاد بدری به مناسبت ٨ فروردین روز اوز

      پیام شادباش جناب آقای مهرزاد بدری از اوزی های ساکن بندرعباس به مناسبت ٨ فروردین روز اوز      

تاریخ : 30 مارس 2021 توسط: موزه مردم شناسی شهرستان اوز

پیام شادباش جناب آقای عبدالله ملایی به مناسبت ٨ فروردین روز اوز

        پیام شادباش جناب آقای عبدالله ملایی از اوزی های ساکن بندرعباس به مناسبت ٨ فروردین روز اوز      

تاریخ : 30 مارس 2021 توسط: موزه مردم شناسی شهرستان اوز

پیام شادباش جناب آقای محمد ملایی به مناسبت ٨ فروردین روز اوز

      پیام شادباش جناب آقای محمد ملایی از اوزی های ساکن بندرعباس به مناسبت ٨ فروردین روز اوز    

آخرین نظرات
 • سند ارزشمندی است وشرح حال مرحوم خوب نوشته شده ، خداوند رحمتش فرماید ، آنچه مهم است ، مشاغل وی در فرمانداری ، ارتش وشرکت نفت است که بهتر بود عملکرد در مشاغل یاد شده هرچند...
  در مطلب: نامه‌ای از هنرمند خوشنویس، مرحوم محمدربیع زمان‌زاده در ۹۶ سال قبل
 • بسیار زیبا خداوند ایشان و همه اموات را مورد رحمت و مغفرت قرار دهد....
  قلم در مطلب: نامه‌ای از هنرمند خوشنویس، مرحوم محمدربیع زمان‌زاده در ۹۶ سال قبل
 • حضور اینچنین مرد بزرگی در اوز و موزه اوز بسیار جای خرسندی و افتخار برای ما آوری هاست، امیدوارم بیش تر شاهد این رویدادها باشیم، مجله ی بخارا هم واقعا می توان گفت معتبر تری...
  در مطلب: مجله معتبر فرهنگی‌هنری بخارا، با توضیحاتی مفصل در مورد اوز، منتشر شد.
 • علی دهباشی بزرگ مرد فرهنگی کشور و به بیانی آن یک تنه یک وزارت و بخارا نه یک مجله یک دایره المعارف فرهنگی است....
  در مطلب: مجله معتبر فرهنگی‌هنری بخارا، با توضیحاتی مفصل در مورد اوز، منتشر شد.
 • علی دهباشی آن یک تنه یک وزارت پاسدار فرهنگ ایران است بخارا نه یک مجله یک دایره المعارف است......
  مصیب شیرانی در مطلب: مجله معتبر فرهنگی‌هنری بخارا، با توضیحاتی مفصل در مورد اوز، منتشر شد.
 • نظر این پژوهشگر وارسته نسبت به اوز و درج آن در مجله وزین بخارا مایه افتخار و مباهات برای اوز است...
  شهروند اوز در مطلب: مجله معتبر فرهنگی‌هنری بخارا، با توضیحاتی مفصل در مورد اوز، منتشر شد.
 • اقای بازرگانی. باید در دولت جدید که مردم اوز با رای. بالا خود از ان حمایت کردند بفکر مطالبه گری. برای مناصب ومسولان ارشد شهرستان. از بین. جوانان ومدیران بومی اوز. باشیم و...
  اقای. بازرگانی. توجه. نمایند در مطلب: ارزش اسناد خانوادگی را دست کم نگیریم
 • در موزه مردم شناسی و موزه بازرگانان اوز، هزاران برگه از اسناد تاریخی نگهداری می شود که همه این اوراق، دارای شناسنامه خاص خود هستند و توسط واحد پژوهش موزه اسکن و خلاصه نگا...
  موزه مردم شناسی شهرستان اوز در مطلب: ارزش اسناد خانوادگی را دست کم نگیریم
 • جالب بود...
  اوزی در مطلب: ارزش اسناد خانوادگی را دست کم نگیریم
 • قابل تحسین است و موجب افتخار...
  اوزی در مطلب: تجلی هنر سوزندوزی در نگارش کتاب «مطبخ خودمونی»